DNB-sjef sier at vi over flere år nå har sett en usunn vekst innenfor forbrukslånmarkedet og etterlyser strengere regler. Litt morsomt, i og for seg, ettersom banken selv er nummer 1 når det kommer til kredittkortgjeld i Norge i dag.

Bjerke mener altså at vi har sett en uheldig utvikling når det kommer til forbrukslån som produkt, og han begrunner det med følgende utsagn:

Veksttakten er høyere og markedsføringen mer aggressiv enn det som er vanlig i finansbransjen for øvrig. Det er nødvendig at bransjen går sammen for å se på en bransjestandard. Det kan være behov for nye retningslinjer.

Banken selv er ingen gigant når det kommer til forbrukslån men innenfor kredittkort har banken faktisk en markedsandel på rundt 30%. Banken har, i følge deres egne tall, utstedt litt over 15 milliarder kroner via kredittkort, mens de har utstedt omkring 3 milliarder i forbrukslån.

I andre halvdel av 2016 var den samlede gjelden av forbrukslån på svimlende 83 milliarder kroner, og det betyr rett og slett at denne formen for gjeld har eksplodert de siste årene.

Forbrukerråder er en av de største kritikerne til disse lånene og mener at det er altfor lett å ta opp usikrede lån til høye renter.

Etter vår mening er det først og fremst kunden selv som er ansvarlig for sin personlige økonomi og vi er av den formening at det finnes gode muligheter til å sammenligne lån og finne de beste alternativene for å spare mest mulig penger.

Når det gjelder markedsføring kan vi nok være enige i at det kan være fornuftig med en gjennomgang av regelverket og kanskje gjøre det enda vanskeligere å promotere disse produktene. PÅ den måten må folk være betydelig mer aktive hvis de vil ha slike lån og ikke bare ta dem opp på slump fordi de ser en reklame på TV.

En annen sak er at det nok etter all sannsynlighet vil komme på plass et gjeldsregister hvor all personlig gjeld til innbyggerne i Norge vil være synlig – og det vil i seg selv gjøre det vanskeligere å ta opp mer lån enn hva man har mulighet til å betjene.