Apple skal i kveld fremlegge sine kvartalstall og Henrik Sommerfelt i CMC Markets i Norge forventer at det er gode nyheter som kommer fra den amerikanske giganten.

Han forteller i Hegnar.no at ledelsen i selskapet må innfr på flere områder og at det rett og slett vil være en make og break for aksjekursen til den velkjente teknologigiganten.

Videre kommer det frem at aksjen har hatt en jevn stigning i løpet av året, men at den allikevel ikke har vært 100% immun mot det som har skjedd i aksjemarkedet to to foregående månedene. Den nylanserte iPhone 6 og iPad Air 2 og betalingsløsningen Apple Pay, har faktisk heller ikke hjulpet aksjen opp nevneverdig ettersom de høye forventningene allerede har vært priset inn i aksjen.

Det er imidlertid på tre områder man forventer at Apple skal levere gode nyhete, og den første av disse er høyere inntjening. Det ligger en forventning om at det skal komme inntekter på 39,9 milliarder dollar dette kvartalet, noe som er over 2 milliarder opp fra samme kvartal i 2013. Det er også ventet at aksjen skal levere et resultat på 1,30 doller mot 1,18 i fjor.

Det er tre nøkkelområder der investorene forventer at Apple leverer gode nyheter mandag kveld:

Det andre punktet gjelder tilbakekjøp av egne aksjer, og dette bunner i at investoren Carl Icahn mener at aksjen er kraftig underpriset, og at selskapet derfor bør kjøpe tilbake egne aksjer. Et slikt grep vil komme de resterende aksjærene til gode, og han ber også at øvrige investoerer presser på for å få til et tilbakekjøp.

Den siste er konkurransebildet, og her har Samsung allerede snakket om at det er økt trykk fra de mindre konkurrentene, noe som innebærer økt forbruk av midler til markedsføring og kampanjer. Investorene i Apple vil derfor lytte spent til om man også her merker et slikt trykk.

I tillegg til disse faktorene er det også slik at dollaren har gått kraftig opp og dette har innvirkning på resultatene når man skal veksle inn inntekter fra land utenom USA. Hvor stor påvirkning dette har i det tredje kvartalet blir derfor interessant å se.