Som mange vet er det ikke bare den vanlige lønnen man skatter av her til lands, og også andre økonomiske fordeler skal det skattes av – deriblant kundeutbytte via butikker, forsikringsselskapet og så videre.

Gjensidige er blant selskapene som deler ut kundeutbytte og i år fikk over 800.000 nordmenn utbetalt utbytte derfra. Vi har den siste tiden sett at de annonserer for sitt utbytteprogram flere steder, og også hvordan man kan beregne sitt utbytte. Reklamene sier imidlertid ikke noe om at utbyttet skattelegges, og selskapet mener det er vanlig på oppgi inntekter som f.eks. utbytte som bruttobeløp. Selskapet mener at kundene er godt kjent med at utbyttet beskattes, men de er mer usikre på om dette er allment kjent blant dem som ikke er kunder av selskapet.

Gjensidige vurderer nå å presisere dette neste gang, og det er slik at du skatter 27% av utbyttet ditt. Gjensidige opplyser at beløpet kommer med i selvangivelsen automatisk. Hvis du velger å gi bort utbytet til Gjensidigestiftelsens gavetildeling vil du faktisk få skattefradrag for utbyttet ditt, men kravet er da at beløpet er høyere enn 500 kroner.

Husk også at du må skatte om du får noe hos din arbeidsgiver som regnes som en fordel, og dette kan for eksempel være bonuspoeng på flyreiser fra jobben som du igjen bruker privat. Også gaver fra arbeidgiveren er i utgangspunktet skattepliktig, men her er det flere unntak. I forbindelse med bursdager og liknende hvor gaven ikke overstiger et visst beløp behøver man ikke å skatte.