Redd for rentesmell

Posted by admin on May 12, 2017
Uncategorized

Siv Jensen er glad for at økonomien går bedre, men er bekymret for husholdningenes gjeld. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

I E24 i dag kommer det gledelig nok frem at norsk økonomi ser ut til å bevege seg i en tilfredsstillende retning, og dette kunne Siv Jensen fortelle under budsjettpresentasjonen på torsdagen.

Dog, det finnes et skår i glede: I det reviderte budsjettet har Finansdepartementet lagt vekt på at det finnes elementer i økonomien som kan få den etterlengtede veksten til å stoppe opp, og det er altså gjeldsveksten i de norske husholdningene.

Se video nederst i artikkelen hvor Siv Jensen legger frem budsjettet.

Øker mer enn inntekten

I en uttalelse til E24 sier finansministeren at gjeldsveksten i Norge er større enn veksten i inntektene, og over tid er dette noe som vil gjøre oss sårbare. Hun understreker at departementet har et spesielt fokus på dette.

Departementet skriver i meldingen at at situasjonen i mange tilfeller er så prekær at mange husholdningen vil måtte stramme inn forbruker betydelig selv om man bare får et mindre bortfall av inntekt for å kunne klare med gjelden, og det samme gjelder hvis man opplever mindre økninger i renten.

Innstramming av forbruk i husholdningene vil naturligvis ha ringvirkninger for resten av samfunnet og vil føre til at produksjonen til bedriftene vil svekkes og at deres mulighet til å betjene gjeld reduseres – noe som i neste trinn kan føre til oppsigelser og økt ledighet igjen.

Siv Jensen sier:

– De aller fleste evner å betjene gjelden sin, men de som er særlig sårbare er de som har mer gjeld enn de kanskje er komfortable med å betale tilbake hvis renten skulle gå opp.

Det er derfor ingen tvil om at man skal tenke seg om et par ganger før man går i banken og søker etter mer lån.

Ifølge tall fra SSB var årsveksten i husholdningenes gjeld på 6,8 prosent i mars. Den stiger dermed betraktelig mer enn disponibel inntekt. Lønnsveksten var for eksempel i fjor på 2,3 prosent, og i det siste har den falt under to prosent. Jensen mener folk selv må vurdere hvor høy gjeld de tåler.

Man har et personlig ansvar

Finansminsteren sier at hovedansvaret ligger hos husholdningene selv og at man faktisk har et personlig ansvar for at man ikke tar opp mer lån enn man klarer å betjene, og da er det spesielt viktig at man tenker på at dagens rentenivå ikke vil kommer til å holde seg. Etter all sannsynlighet skal den opp før eller siden. Gjeldsøkningen det snakkes om bunner i stor grad i at boligprisene økte kraftig i fjor, men i år har denne veksten heldigvis falt endel. Temperaturen har sunket og det er absolutt bra, og finansminsteren tar gjerne æren for at det er deres politikk som er skylden i akkurat dét.

– Det skyldes blant annet at vi har gjort endringer i byggeforskrifter, slik at det bygges flere boliger enn på lenge, og det skyldes at vi har gjort endringer i boliglånsforskriften, som har bidratt til å kjølne markedet, særlig i Oslo, og kanskje tatt brodden av spekulasjonskjøpene.

Innstrammingene i forskriftene

De nevnte innstrammingene blir ‘aktivert’ ved overgangen til 2017 og blant kravene der var at de som skulle kjøpe sekundærbolig i Oslo måtte ha en egenkapital på hele 40 prosent, mens resten av landet måtte stille 15%.

I tillegg ble det bestemt at en kunde samlede mengde med lån ikke kan være over 5 ganger brutto inntekt. Kort fortalt: vis du sitter med en årsinntekt på 450.000 kroner kan du ikke ha samlet lån som er høyere enn 2.250.000 kroner.

SV er ikke like begeistret, kanskje ikke overraskende, og sier at selv om veksten i boligprisene har gått ned så er det de sårbare gruppene som rammes mest. I tillegg hevder de at tiltakene heller ikke hjelper på lønnsomheten som herjer i boligmarkedet.

SVs Kari Elisabeth Kaski sier dette til E24:

– Regjeringen fører en politikk i møte med prisveksten som rammer først og fremst unge og lavtlønnede, dem som allerede har en utfordring med å komme seg inn på boligmarkedet.

SV tar feil

Finansministeren avfeier kritikken fra SV og sier at departementet helt klart har tenkt på de som skal kjøpe bolig for første gang. Hun sier at det har vært viktig å de unge som er i etableringsfasen får fleksibiliteten ivaretatt, og at det skal være fullt mulig å låne penger i banken så lenge man har en evne til å betale som er tilstrekkelig.

Hun understreker også at hun ser på bekymringen fra SV som kunstig ettersom SV selv vil gi boligkjøprere høyere skatt, og sier at dette lengt i fra vil bidra til å få ned gjeldsnivået i fremtiden. På spørsmål fra E24 om Finansdepartementet vil gjøre noen endringer å boliglånsforskriften svarer ministeren at den nåværende forskriften gjelder frem til neste sommer (2018) og at det ikke er noen grunn pr i dag til å endre den.

Vår råd

Vi er av en helt klar oppfatning hva som gjelder når du skal kjøpe din første bolig eller leilighet. Det gjelder å stikke fingeren i jorda hvis du ikke har en meget stor inntekt og faktisk klatre i stigen på samme måte som mange andre har måttet gjort.

Det er talløse eksempler på at man har måtte startet med en enkel og kanskje gammel bolig ettersom det var det som passet økonomien den gangen, og at man etter hvert fikk muligheten til å selge og sitte igjen med et overskudd som følge av prisstigning og nedbetalt lån. Denne naturlige klatringen er det nok mange som dropper i dag og som smeller til med en dyr bolig med én gang ettersom de ikke er villig til å bo ‘dårligere’ enn andre.

Som sagt er man nødt til å vurdere hva man klarer å håndtere av gjeld, og det er egentlig så enkelt som dét – men må sette tæring etter næring, og kort fortalt betyr det at man ikke kan bruke mer enn man har. Hvis du låner helt på grensen av hva din økonomi kan klare i dag så er det ingen tvil om at det kan bli tøffe tider når rentene skal opp – for det skal de til syvende og sist.

Hvis du har høyt lån nå vil det i alle fall være smart å betale ned så mye som mulig nå mens rentene er lave ettersom det vil bli vanskeligere på et senere tidspunkt.