I disse krevende tider i det norske arbeidsmarkedet er forbrukerombud Gry Nergård bekymret for at norske arbeidsledige vil ty til forbrukslån for å få endene til å møtes, og på mange måter har hun all grunn til å være bekymret. Det viser seg nemlig at det dukker langt flere slike tilbud opp i de tidene når det er utfordringer i arbeidsmarkedet, og dette er langt i fra tilfeldig.

Et av satsingsområdene til forbrukerombudet i inneværende år er konsekvensene av finansiell usikkerhet, og ombudet varsler at de vil følge nøye med på markedsføringen av smålån og forbrukslån.

– Dette med kredittsjekk blir veldig viktig, siden vi fortsatt ikke har fått på plass noe gjeldsregister. Det kreves også god rådgivning – men spørsmålet er hvor god rådgivningen blir, når reklamen sier at du nærmest kan få lån på minuttet.

Forbrukerombudet har tidligere kommet med et forslag som går på dette som betegnes som aggressiv markedsfring av kreditt, men dette forslaget er fortsett under behandling hos myndighetene. Hun sier at det ikke bare er fokus mot de unge som nå gjelder, men at man også må holde øye med de voksne som har mistet jobben – for trenger man penger trenger man penger.

På spørsmål om voksne ingeniører er bedre rustet til å ‘forsvare’ seg mot forbrukslån sier Nergård følgende:

– Ikke nødvendigvis. Du kommer i en sårbar situasjon når du mister jobben, og har vært vant til å ha en solid økonomi. Det kan bli lett å ty til forbrukslån for å komme over kneika.

Hun minner også på om at perioden som arbeidsledig mange ganger kan bli lengre enn man egentlig hadde forutsett.

Hvis du tenker på å søke om et forbrukslån er det derfor viktig at du vet hva du går til. Å lese velskrevne artikler kan være en god hjelp og husk at all kunnskap er god kunnskap.