Norges Bank har nettopp satt styringsrenten ned og nå lurer man på hvordan lånemarkedet og boligprisene vil utvikle seg videre i løpet av året. Det er naturligvis vanskelig å si, men at rentene settes ned vil i utgangspunktet legge til rette for lavere boliglånsrenter, og dette igjen vil sørge for høyere boligpriser.

Nå har skal imidlertid myndighetene forsøke å stagge veksten i boligprisen og ett av tiltakene er å legge tilrette for raskere og billigere bygging av boliger, og det er liten tvil om at et økt boligtilbud vil ha innvirkning på prisene. Spørsmålet er imidlertid om dette nå er for lite for sent og om man rekker å gjennomføre tiltakene før en eventuell boligboble smeller.

Nordmenn låner som aldri før, og forbruket vårt er fortsatt høyt. Det dukker opp nye formidlere av forbrukslån og boliglån, og med de stadig lavere boliglånsrentene er det ingen tvil om at boligprisene vil fortsette å stige. Dette vil de nærmeste månedene imidlertid gi et tydelig svar på, men man skjønner jo godt at Norges Bank på en måte befinner seg mellom barken og veden. Man ønsker å stimulere norsk økonomi, men samtidig ønsker man ikke at de norske husholdningene skal få enda mer igjen – og da må man heller se på politiske løsninger på boligproblematikken.

Økonomi er svært sammensatt og når man endrer på en ting får dette konsekvenser for en annen. Nedgangen i oljesektoren fører til økt arbeidsledighet. Økt arbeidsledighet fører til at folk blir mer forsiktige med pengebruken. Mer forsiktig pengebruk fører til at næringslivet som helhet vil slite. Et næringsliv som sliter vil føre til økte oppsigelser- Ytterligere arbeidsledighet fører til enda mindre penger i sirkulasjon, og dermed har man en ond sirkel gående.

Dette er ingen enkel sak å komme seg ut av og man må jobbe bredt på flere fronter samtidig for å løse den gryende krisen som venter. Får vi nå plutselig et markant løft i rentene, la oss si om 3-5 år, så er det nok mange med svært høye boliglån som vil slite med å betjene sine forpliktelser.

Det står et stort spørsmålstegn heftet ved utviklingen i den norske økonomien de neste 5 årene og det blir spennende å se på hvordan man løser de utfordringene som venter i horisonten. Klarer man å være tidlig nok ute med å treffe passende og riktige tiltak eller vil vi gå inn i en stor og dyp bølgedal i norsk økonomi? Èn ting synes i alle fall å være sikkert: de gyldne tidene Norge har gått gjennom ser ugjendrivelig ut til å være over.

Bare fremtiden vil vise hvor vi vil stå om noen få år. I mellomtiden er det viktig for norske husholdninger å benytte de lave rentene til ikke å få mer gjeld, men til å betale ned lånene vi har.