De siste par årene har vært nærmest elektrisk når det kommer til norsk økonomi, og husholdningene får stadig mer å rutte med. Mye av dette skyldes de lave boliglånsrentene, men rentenivået har også ført til at boligprisene har økt og at folk låner stadig mer.

Fastrente eller ikke

Norsk økonomi er altså i vinden og de gode tidene ser også ut til å holde seg en god stund til. Årsaken til at man har troen på en slik utvikling er de lave fastrentetilbudene som foreligger, og dette skal vi komme nærmere inn på lenger ned i artikkelen. Mulighetene til å få lån er nesten endeløse og til og med mennesker som har betalingsanmerkning eller en brokete betalingshistorie kan i dag få lån.

Tegn på langvarige lave renter

Når bankene tilbyr lave fastrenter er dette tegn på at man forventer at det lave rentenivået skal holde seg i en lang periode fremover, noe som er nokså logisk. Det sier seg selv at det hadde vært dårlig pengepolitikk for bankene å tilby lave fastrenter hvis man forventer at den flytende renten skal opp i nærmeste fremtid.

Uansett fører dette til at noe binder rentene, selv om ekspertene ikke er helt enig i et slikt grep. De mener at man kun bør knytte seg til en fastrenteavtale hvis man tror at man kan få problemer med et rentehopp, eller at man ønsker en større grad av forutsigbarhet og stabilitet enn det en flytende rente kan gi.

Lånes i vilden sky

Som vi allerede har nevnt så lånes det penger over en lav sko og husk skifter hender fort. Det kan være smart å søke lån i flere forskjellige banker ettersom konkurransen nå er hard. Dette fører til en sunn konkurranse som kan gi deg gunstige betingelser.

Drømmen om egen bolig står meget sterkt i Norge og knapt noe annet land har så høy andel av eide eneboliger som her på berget. I de store byene blir det derfor ofte varmgang i budrundene, og det fører til priser som i mange tilfeller er meget høye i forhold til hva man får igjen.

En annen trend som brer om seg i studentbyene er at studentene kjøper seg leiligheter som de bor i, og da er det faktisk slik at mamma og pappa mer enn gjerne blar opp for sine barn. Dette fører naturligvis til et ekstra press på markedet som igjen fører prisene oppover.

Binde eller ikke

Vi nevnte tidligere i artikkelen at ikke alle eksperter anbefaler å binde boliglånsrenten nå, og dette skal vi illustrere for deg. Den 4. februar 2009 publiserte Nettavisen en artikkel hvor det kom frem at makroøkonom og renteekspert i meglerhuset First Securities, Bjørn Roger Wilhelmsen, kom med en krystallklar anbefaling om å binde renten. Her fortalte han at om han hadde hatt en lån med vanlige lånebetingelser så ville han ikke nølt med å binde renten for 5 år, selv om han så potensiale for en litt lavere rente.

Dette kom frem etter at daværende sentralbanksjef Svein Gjedrem kuttet stryringsrenten med 0,5% til 2,5%. Dette er utlånsrenten fra Sentralbanken til norske banker. Fordeler som gunstige nivåer, forutsigbarhet og forsikring i tilfelle kraftig renteøkning ble trukket frem og selv om han mente at renten kunne bli litt lavere tvilte han på at man kunne få fastrentetilbud på under 4%. I artikkelen kommer det også fram at man ventet en rolig oppgang i 2010 før en kraftigere oppgang i 2011.

La eksperter være eksperter: de tok grundig feil!

I dag er styringsrenten fra Sentralbanken på historiske 1,5% og i forrige uke kom det frem at man kan få fastrentetilbud på 3,35% for å binde renten i 3 år! For 10 år er man på omtrent 4,80%.