Lønnstilleggene for ingeniører har hatt en betydelig nedgang og yrkesgruppen seiler nå faktisk opp som de store lønnstaperne i følge Norsk Industri.

Per Starheim som er HR-sjef for oljeleverandørbedriften Aibel i Stavanger sier at det har vært en markant nedgang i lønnstilleggene og at det gjelder både for sivilingeniører og ingeniører. I fjor hadde disse gruppene et hopp i lønnen på 3,65%, mens sivilingenørene i år har fått 2,1% og ingeniørene har mottatt 2,0% ekstra. I årets oppgjør viser det seg av disse to yrkesgruppene har fått et gjennomsnittlig lønnstillegg på 2,55% etter årets oppgjør, og dette er da ca ett prosenpoeng lavere enn hva man fikk ifjor.