Har du tenkt å bytte jobb? Da er det viktig at du husker på uføreforsikringen!

Hvis du tenker å slutte i jobben din kan det bli en kostbar affære hvis du glemmer uføreforsikringen din.

I dag er det faktisk slik at halvparten av alle de arbeidstakerne som jobber i privat sektor har uførepensjon gjennom arbeidsgiveren sin, og i tillegg til dette har absolutt alle i offentlig sektor en uførepensjon som en del av sin ansettelsesavtale. I Finansavisen kommer det frem at det er mange som glemmer forsikringene sine når de bytter jobb og at det er mange feller som ligger og venter på den enkelte da. Hvis man har en forsikring som er god gjennom den jobben man forlater samtidig som man har hatt utfordringer med helsen, så kan det være en fordel å forlenge forsikringen. Dette er et tilbud som alle ansatte skal få når man slutter. Tilbudet er spesielt viktig i de tilfeller hvor man har måttet slutte i jobben på grunn av alvorlig sykdom.

I artikkelen uttaler advokat Tom Sørum at det er nokså paradoksalt at alle kun snakker om pensjon, som om det er det aller viktigste i livet. Han tror at det sikre seg om uførhet vil være meget viktig for mange mennesker.