Debatten om gjeldskrisen i Norge fortsetter med uforminsket styrke og VG skal ha ros for å ha aktualisert utfordringene i norske husholdningers økonomi. Debetten går på om hvorvidt forbrukslån og kredittkort er et onde eller om det er nordmenns egen skyld at denne formen for gjeld har ført til at 250.000 nordmenn er svartelistet.

Det siste som har kommet opp i forbindelse med denne problemstillingen er at norske kommuner ikke overholder sin plikt til å yte økonomisk rådgivning på en god nok måte og at dette skyldes svært lang ventetid i mange tilfeller. Mennesker som henvender seg til kommunen for å be om rådgivning skal få hjelp innen én måned, men som det kommer frem i denne saken fra VG så er det i mange tilfeller en ventetid som er så lang som 3-8 måneder. Dette vil selvsagt ha stor betydning for en person som har havnet i gjeldsproblemer, og det er bare å håpe at kommunene får skikk på dette tilbudet, som tross alt er lovpålagt.

Fra Forbrukerrådets side stilles det nå et krav om at hele systemet rundt dette lovverket må gjennomgås slik at mennesker med økonomiske problemer faktisk får den hjelpen de har krav på, og at ventetiden må kortes ned dramatisk. Noe annet som også påpekes er den elendige informasjonen som kommer fra kommunenes side, og da er det vel naturlig å anta at denne informasjonen mangler totalt.

Vi oppfordrer derfor kommunene til å ta rev i seilene når det kommer til denne problemstillingen ettersom det er utrolig viktig å få denne hjelpen når man har havnet i uføret, og som kommune kan man komme med gode råd som kan hjelpe mange mennesker. Gå ut i mediene med en annonse og opplys om tilbudet på deres nettsider – det kan betyr enormt mye for dem det gjelder.

Og så en henstilling til norske husholdninger: husk å betale alle regninger først – deretter kan du se hvor mye penger som er igjen til forbruk.