Alt håp er ute! Det er ingenting igjen! Hva kommer egentlig til å skje?!

Nuvel, man skal vel ikke være så dramatisk, selv om det er fristende av og til, men av og til er det morsomt å bruke dramatiske virkemidler selv når man skriver.

Temaet jeg skal drøfte nå er i bunn og grunn ikke så farlig og det er mer en slags generell undring som ligger til grunn. Jeg må få lov til å si at det er selvopplevd, og at jeg på en måte har kommet frem til dette selv.

Det handler om den forbaskede lottokupongen og mennesker som spiller det. Nå er ikke akkurat sjansespill noe nytt, og det er utrolig hvor mye energi som legges ned i slike ting rundt omkring i verden. Folk pønsker ut strategier for å lure systemet, bruker innsatstaktikker, spiller systemer og fanden sin oldemor.

Det er ikke måte på, for å si det slik, men hør nå her: det er håpløst. Farvel håp, sier jeg igjen. Jeg kom til den store selverkjennelsen her om dagen da jeg begynte å regne på hvor mye jeg hadde brukt på lottokupongen i min tid, og svaret var deprimerende. 400 kroner i uken i 15 år lar seg høre!

Over 300.000 tusen kroner, for å være sånn passelig presis… deprimerende er egentlig et begrep som ikke dekker følelsen jeg satt med. Ordet var ikke sterkt nok, ikke presist nok. Håpløshet er et mer dekkende begrep.

Tenk om jeg i den samme perioden hadde spart disse pengene i en jevnlig strøm hver måned på et fond? Hva hadde jeg hatt nå? Tanken på verdistigningen på fondene i denne perioden er til å bli matt av.

Så, om du er ung i dag og leser dette: merk deg mine ord. Dropp lottokupongen og sett pengene inn på et fond. Tell opp om 15 år og klapp deg selv på skulderen for å ha vært flink og fornuftig.

Det er så enkelt at det knapt går an…