Dette er et spørsmål som svært mange stiller seg nå om dagen, og vi opplever til stadighet at bankene setter disse rentene lavere og lavere hele tiden. Er det da et poeng å slå til på et godt tilbud, eller bør man ha is i magen?

Det er naturligvis et komplekst spørsmål og det er heller ikke lett å gi et svar på dette. I en debattsone fant jeg et innlegg som ‘debatterte’ litt rundt dette temaet, og det var interessant lesning. Der kom det frem at at det i all hovedsak er tre forskjellige faktorer som er spesielt viktig når man skal vurdere om man skal skaffe seg fastrente på lånet eller ikke:

1. Er jobben din sikker?
2. Trives du i jobben din?
3. Hvordan er bobehovet ditt i fremtiden?

Disse tre elementene er altså det som skal stå i sentrum når du skal gjøre denne vurderingen og det kan nok se ut til at hvis det er usikkerhetsmomenter omkring noen av disse punktene så vil det være fornuftig å binde renten. Har man en trygg jobb som man trives i samt at man ikke har ålaner om å flytte, så vil flytende rente fungere godt.

Det er altså faktorer som dette som er det viktigste og ikke nødvendigvis hvor mye man tjener på å binde renten som er viktigst. Man kan derfor si at fastrentetilbudet kan være en kjærkommen livbøye for de husholdningene som kanskje har strukket lånestrekken i overkant langt, og at usikkerhet rundt fremtiden både når det gjelder bosted og arbeid vil spille inn.

Når det er sagt: hvis man har fastrente på lånet kan dette skape problemer om man ønsker å refinansiere, og spesielt gjelder dette hvis man ønsker å skaffe seg ny bolig. Tenk derfor nøye gjennom din totale situasjon før du begir deg ut på noe slikt, og ta gjerne en samtale med en kundebehandler i banken din.

Når det gjelder tidspunktet for å binde renten – når er det gunstigst. Vi har i allefall lært én ting: det er en grunn til at bankene nå setter ned fastrentene, tror du ikke? Det kan være en indikasjon på at rentene vil holde seg lave en god stund fremover.