Norske kunder flykter nå i langt større grad fra bankene når det gjelder sparing, og ettersom man nå mister kjøpekraft ved å oppbevare penger i banken er kanskje ikke dette så rart. Faktum er at vi nå begynner å få et langt mer bevisst forhold til sparing og spesielt den sparingen som er langsiktig. Dette betyr at vi nå virkelig setter oss ned og tar de valgene som etter all sannsynlighet vil gi oss den beste avkastningen i fremtiden, og det er ikke via banksparing.

Dette er en trend som DNB virkelig har merket i årets to første måneder og i løpet av denne perioden har banken registrert hele 20.000 avtaleinngåelser som omhandler sparing i fond. Det betyr at folk kjører et fast trekk hver måned fra sin bankkonto og inn i et fond med det store målet for øyet å spare penger. Med en lang tidshorisont er det ingen tvil om at dette kan være en gylden investering i fremtiden, og det er nok først og fremst pensjonen og fremtidige investeringsmuligheter mange ønsker å planlegge til.

Når det gjelder sparing i fond er tidshorisonten ekstremt viktig, og jo lengre man skal spare jo større risiko kan man våge å ta i starten. Er man forholdsvis ung i dag vil et aksjefond derfor være et godt valg ettersom man da kan forvente en høy avkastning, men som sagt er dette noe man må forvente over tid. Jo lenger man sparer jo mer gunstig vil avkastningen kunne bli, og dette er det mange som begynner å få øynene opp for nå!

Med mindre du har en gylden pensjonsordning eller ønsker å stå i jobb lenger enn hva man måtte gjøre tidligere, er det derfor nå på tide å ta grep og begynne sparingen så tidlig som mulig. Husk at det ikke nødvendigvis er de helt store beløpene som skal til, men en jevnt og trutt sparing hver måned. Hvis du sparer hver måned unngår du også risikoen på en helt annen måte enn ved å skyte inn store enkeltbeløp – noe de aller fleste av oss ikke har muligheten til.