Uncategorized

Billig bilfinansiering

Posted by admin on June 17, 2016
Uncategorized / Comments Off

Når bilen du har hjemme så smått begynner å dra på årene samtidig som du ser at det hagler med nye og flotte bilmodeller på TV, er det ikke fritt for at det kan bli fristende å investere i ny kjerre! I dagens samfunn med utslippsfokus og andre miljøhensyn er det derfor ikke fritt for at en nyinvestering kan vise seg å være smart, og spesielt hvis du går med planer om å kjøpe en ny elbil.

Men bilinvesteringer krever som regel at man søker et billån, og her kan det være mye penger å spare på å gjøre de riktige grepene – og det skal man jo naturligvis gjøre, men dette krever at man gjør en liten egeninnsats.

Det er to typer lån som kan fremskaffes: sikrede og usikrede lån. Sikrede lån er uten tvil de mest brukte ettersom man da kan levere inn sin gamle bil og bruke verdien av denne som egenkapital. I tillegg så er som sagt lånet sikret, og det betyr kort og godt at banken tar sikkerhet i pengene som de låner ut til deg i den nye bilen din. Sikkerhet er gull verdt for både banken og deg, og hvis du tilbyr god sikkerhet så tilbyr banken god rente. Jo høyere egenkapital du også kan tilby dess bedre bedre vil banken like det, og vil skru rentene enda lenger ned.

Når det gjelder de usikrede lånene så vil renten derfor der bli betydelig høyere og vil derfor ikke egne seg like godt til store investeringer, men for enkelte kan dette være den eneste utveien. Mange bruker også slike lån som egenkapital slik at de kan sikre seg så lav rente som mulig på det resterende lånebeløpet.

Som du skjønner er det mange måter å gjøre dette på men å tilby banken god sikkerhet og at du stiller med mye egenkapital er viktig.

Lykke til med bilkjøpet ditt – du har mye godt i vente, og tanken på å få liflig nybillukt i neseborene igjen er utvilsomt fristende!

Nå kan du spare smart

Posted by admin on June 10, 2016
Uncategorized / Comments Off

Hvem hadde trodd at man i dag skulle få muligheten til å spare i bank til en rente på 1,8-2,0 prosentpoeng? I hvert fall ikke jeg, det er altså helt sikkert, men uansett hva jeg måtte mene så er i alle fall dette tilfellet i dag. De største bankene og vanligste bankene i landet i dag tilbyr ikke rare sparerenten for sine kunder, og satsen ligger bare marginalt over styringsrenten til Norges Bank – altså på omtrent 0,5 prosent.

Men nå skal du holde deg fast, for her kommer dagens sparemulighet: visste du at mange av landets banker som utelukkende tilbyr forbrukslån også tilbyr høyrentekontoer med en rente som overgår alle de andre ordinære bankene i landet i dag? Nei, det var faktisk ikke jeg heller klar over, og det hele er egentlig ganske interessant, og mange vil nok spørre seg: hvordan er dette i det hele tatt mulig?

Jo, det hele henger jo naturligvis sammen med at disse bankene også tjener mye penger på sin utlånsvirksomhet, men for å låne ut mye penger må de selvsagt ha mye penger å låne ut. Og da må de få penger inn, og hvordan gjør de det? Jo, det tilbyr sine sparekunder meget gunstige innskuddsrenter!

Regnestykket er helt enkelt og man trenger ikke å være matematikkprofessor for å forstå det: Banken får inn penger ved å tilby kundene en sparerente på f.eks. 1,8%. De låner ut penger til de som ønsker usikrede lån og tar en rente på alt fra 8-20 prosent! Så da skjønner du at marginene som disse bankene opererer på er milevis unna det de ordinære bankene kan tilby sine kunder, og alt i alt må jeg nesten få lov til å si at dette er en meget smart måte å skaffe seg kapital på.

Og det beste av alt: det kommer både banken til gode og deg som vil spare penger til gode. To fluer i én smekk, og den som kanskje må lide mest er de som skal låne penger hos forbrukslånbankene – men det er en helt annen sak.

Blir det gjeldsregister eller ikke?

Posted by admin on May 24, 2016
Uncategorized / Comments Off

Det har i løpet av de siste årene vært mye snakk om gjeldsregisteret som skulle komme i Norge, men så langt har det skjedd svært lite og saken ligger for øyeblikket inne til utredning hos det aktuelle departementet. Det var den rødgrønne regjeringen som for flere år siden bestemte at man skulle ha et offentlig drevet gjeldsregister i Norge, og grunnen til at dette kom var at man så en stor økning i husholdningenes gjeld. Da de blå kom til makten fikk planene en kraftig brems, men det skal sies: forslaget fra de rødgrønne var ikke helt uproblematisk.

De som var mest kritiske til å opprette et slikt register, med alt det måtte medføre, var selvsagt Datatilsynet, og der var man klare på at et slikt register var mer til skade enn til nytte.

Allerede i 2013 var de på banen i så måte og forklarte hva et slikt register ville inneholde, og kort fortalt dreier deg som om opplysninger om usikret gjeld. I en artikkel på sine egne sider sier de at en liten del av befolkningen har skaffet seg en gjeldspost som er større enn hva det klarer å betjene og at enkelte av disse til og med har økt gjelden sin ettersom de ikke har vært nødt til å oppgi størrelsen på gjelden da kreditt ble søkt om. Registeret var ment å være et hjelpemiddel slik at kredittyter enkelt kunne sjekke gjelden til søkeren og sjekke at korrekte tall ble oppgitt. Alt i alt er dette vel og bra, men Datatilsynet landet allikevel på at et slikt register ikke burde opprettes og hadde naturligvis begrunnelser for dette.

Hovedargumentet deres var at et slikt register i beste fall ville hjelpe bare noen få av alle de som ville måtte inngå i et slikt register. Ettersom alle som handler med kredittkort eller avbetaling ++ måtte komme i registeret vil dette gjelde svært mange i forhold til antallet gjeldsofre som finnes i Norge i dag. Kort og godt: ettersom de aller fleste betjener denne typen gjeld uten problemer så mener de altså at et register vil være overflødig og et unødvendig overtramp av personvernet.

Nytt om forbrukslån

Posted by admin on May 10, 2016
Uncategorized / Comments Off

I disse krevende tider i det norske arbeidsmarkedet er forbrukerombud Gry Nergård bekymret for at norske arbeidsledige vil ty til forbrukslån for å få endene til å møtes, og på mange måter har hun all grunn til å være bekymret. Det viser seg nemlig at det dukker langt flere slike tilbud opp i de tidene når det er utfordringer i arbeidsmarkedet, og dette er langt i fra tilfeldig.

Et av satsingsområdene til forbrukerombudet i inneværende år er konsekvensene av finansiell usikkerhet, og ombudet varsler at de vil følge nøye med på markedsføringen av smålån og forbrukslån.

– Dette med kredittsjekk blir veldig viktig, siden vi fortsatt ikke har fått på plass noe gjeldsregister. Det kreves også god rådgivning – men spørsmålet er hvor god rådgivningen blir, når reklamen sier at du nærmest kan få lån på minuttet.

Forbrukerombudet har tidligere kommet med et forslag som går på dette som betegnes som aggressiv markedsfring av kreditt, men dette forslaget er fortsett under behandling hos myndighetene. Hun sier at det ikke bare er fokus mot de unge som nå gjelder, men at man også må holde øye med de voksne som har mistet jobben – for trenger man penger trenger man penger.

På spørsmål om voksne ingeniører er bedre rustet til å ‘forsvare’ seg mot forbrukslån sier Nergård følgende:

- Ikke nødvendigvis. Du kommer i en sårbar situasjon når du mister jobben, og har vært vant til å ha en solid økonomi. Det kan bli lett å ty til forbrukslån for å komme over kneika.

Hun minner også på om at perioden som arbeidsledig mange ganger kan bli lengre enn man egentlig hadde forutsett.

Hvis du tenker på å søke om et forbrukslån er det derfor viktig at du vet hva du går til. Å lese velskrevne artikler kan være en god hjelp og husk at all kunnskap er god kunnskap.

Farlig med kreditt i ung alder

Posted by admin on May 02, 2016
Uncategorized / Comments Off

Unge mennesker har høye krav til hvordan de vil ha det rundt seg, og kanskje er mange av dem rett og slett bortskjemte? Det er ikke godt å si men det er svært mange unge som lever veldig godt når de bor hjemme hos mor og far og holdningene de lærer hjemme er noe som de drar med seg inn i voksenlivet, og for mange kan dette bli en meget dyrekjøpt erfaring.

Når man er ung så har man ikke nødvendigvis den aller beste forståelsen for dette med penger, og kanskje spesielt gjelder dette for lån. Et beløp på 2-3000 kroner blir jo sett på som ganske lavt, men det er akkurat her man skal passe seg. Har man ikke disse pengene så har man ikke disse pengene, og er det da smart å låne dem? Nei, det er ikke det og som ung skal man lære seg én regel, og det er å ikke betale på avdrag for forbruksmateriell. Biler og slike ting blir noe helt annet, men man skal altså ikke kjøpe seg en flott TV på avdrag når man er ung. Det er en skummel vei å gå, og man kan fort sette seg selv i en svært vanskelig situasjon hvis man ikke tenker seg om.

Det finnes eksempel på russ som har feiret russetiden og brukt kreditt, og i en av historiene endte en gjeld på 3000 kroner opp med sak hos namsmannen og en gjeld om hadde økt til 8.000 kroner som følge av høye renter, omkostninger og mer til.

Problemet er ikke nødvendigvis pengebeløpet men alt det andre som følger med. Man kan få nedsatt kredittverdighet og betalingsanmerkninger og slike ting gjør at man ikke engang får tegnet så mye som et abonnement til en mobiltelefon!

Havner man i gjeldskrisa er det derfor viktig å gjøre opp for seg så raskt som overhodet mulig, og da kan det være smart å lese seg litt opp på hvordan dette skal gjøres best mulig.

Når behovet for penger dukker opp

Posted by admin on April 25, 2016
Uncategorized / Comments Off

Det finnes tidspunkt i livet hvor mengden penger du trenger er større enn hva du faktisk har tilgjengelig, og i slike tilfeller er det å sikre seg et lån en mulig løsning. Men da er det viktig at du er i stand til å betale tilbake det du låner, for hvis ikke kan du havne i trøbbel.

Det er mange ting som kan utløse et behov for penger, og dette skal vi se på i denne artikkelen.

Medisinske utgifter kan for vise seg å bli ekstremt kostbare, og selv om vi har gode trygdeordninger i Norge så er det ikke alt som dekkes. Et eksempel på dette kan være tannpleie. Dette er som regel meget kostbart og er en kostnad som man må ta på egen kappe i svært mange tilfeller. Resultatet kan bli at man utsetter problematikken, men resultatet av dette blir at tilstanden kanskje forverrer seg slik at man til syvende og sist blir nødt til å legge ut enda mer penger for det arbeidet som må gjøres. Å søke om et lån for å dekke disse tingene vil ofte kunne være en god løsning slik at man får ordnet opp i problemene før de blir for alvorlige.

Vi har vel alle vært irritert på bilen vår en eller annen gang, og å utbedre feil og mangler kan også der være en kostbar affære så lenge det ikke kan tas på forsikringen. Igjen vil et lån kunne være en god løsning slik at man slipper å kjøre bilen til vrak før den fikses, for det kan virkelig bli en kostbar opplevelse for noen enhver.

I enkelte tilfeller vil man også ha behov for å fornye garderoben sin en smule og dette kan for eksempel være i forbindelse med et avgjørende jobbintervju. Kredittkortet kan da være en god løsning ettersom man ikke skal legge ut så altfor høye beløp, og klarer man å betale tilbake innen 45-50 dager er dette lånet kostnadsfritt.

Skrivelysten og økonomisterk?

Posted by admin on April 19, 2016
Uncategorized / Comments Off

Det er vanvittig mye dyktige mennesker der ute som til sammen sitter med et hav av kunnskap som de har muligheten til å øse ut av. Er du en av dem, men som ennå ikke har valgt å ‘gå online’ med det du kan? Da spør jeg deg ganske enkelt: hva er det som stopper deg?

Du tenker kanskje at du må ha mye datakunnskap for å publisere ting på nett, og at det kreves store tekniske kunnskaper for å skaffe seg sin egen side? Da kan jeg berolige deg med at dette langt i fra er tilfellet. Det er så enkelt at du knapt kan fatte deg, og du finner en god guide på disse sidene.

Kort fortalt så dreier deg seg bare om å ha ork og vilje for å drive en nettside – det rent tekniske ivaretas av gode publiseringssystemer og strålende support hos de aller fleste hosting-tjenester. Det eneste som kreves av deg er ørlite øving på å publisere!

Det aller vanskeligste er paradoksalt nok dét som du kan aller best, nemlig økonomi! Selv om du kan mye om temaet så må du naturligvis ta deg tid til å publisere det som du brenner for, og som sagt er dette den kanskje største utfordringen.

Når man skal drive sin egen blogg er det viktig at man publiserer materiale med jevne mellomrom, og er er det ett triks som gjelder: det er om å gjøre å ikke være for ambisiøs i starten, og kanskje er det tilstrekkelig et ett eller to velskrevne innlegg i starten? Dette er simpelthen for at man ikke skal bruke opp alle ideene med én gang og at man ikke skal ‘brenne seg ut’ i starten. Det kan være hardt å holde tilbake når man bobler over av ideer, men hvis dette er tilfellet kan det være smart å legge inn alle innleggene i et dokument slik at man ikke glemmer dem.

Fyr løs!

Kortassistanse

Posted by admin on April 04, 2016
Uncategorized / Comments Off

Det ingen tvil: utvalget av kredittkort er nærmest skremmende stort og det er virkelig vrient å finne seg et kort hvis man ikke allerede har bestemt seg før letingen begynner. Å ta det første og beste kortet kan fort bli en kostbar affære så det er derfor veldig viktig at man tenker over hvordan man skal bruke kortet.

Skal kortet rett og slett bare være en økonomisk buffer eller skal det være noe som du bruker aktivt i hverdagen? Det er mange spørsmål som dukker opp her men dette er faktisk ett av de viktigste. Hvorfor i alle dager skulle man ville bruke et kredittkort aktivt i hverdagen, og hva skulle så det være godt for?

Sjekk ut en oversikt over kort her.

Den eneste grunnen til at man skulle bruke et kredittkort i hverdagen er rett og slett at man kan nyte godt av det gjennom fordelsprogrammene som mange av disse kortene har. Fordelsprogram kan gi oss cashback eller det kan gi oss poeng på kontoen som vi etter hvert kan bruke til kjøp i bankenes nettbutikker. Mange kort gir også rabatter på drivstoff og her er det faktisk snakk om en god del penger som man sparer, så det er slett ikke dumt.

Men hvordan skal kortet brukes aktivt da: jo, du bruker rett og sett kredittkortet i stedet for bankkortet, men naturligvis ikke mer penger enn hva du har på bankkortet. Når du kommer hjem fra en handletur logger du deg rett og slett inn på din nettbank og overfører pengene til kredittkortet ditt. Da får du poeng, bonus etc. samtidig som du unngår å sette deg i gjeld på kortet.

Dette krever at du har litt trening i økonomisk styring, for hvis du begynner å bruke ditt vanlige kort samtidig som du bruker kredittkortet kan du raskt havne i problemer. Det gjelder med andre ord å være knallhard med seg selv hele tiden.

Rabattkort

Posted by admin on April 01, 2016
Uncategorized / Comments Off

Jeg er jo ikke fremmed for å skrive om økonomi og i hvert all ikke om kredittkort, og det akter jeg å fortsette med. I så måte hadde jeg tenkt å si noen få ord om bruk av slike kort i forhold til rabatter og poeng.

Jeg har sannsynligvis sagt det før, men jeg kan saktens si det igjen: kredittkort har et rykte som er ufortjent dårlig, og dette irriterer meg grenseløst. Det er noen få mennesker uvettige bruk av slike kort som preger nyhetsbildet, og mens flesteparten klarer å betjene sine utgifter på slike kort uten det minste problem, er det altså ramaskrik hver gang en person står frem i avisen og lirer av seg endeløse beklagelser over kredittkortselskapene og deres skyhøye renter. Nå kan det vel ikke akkurat være slik at de høye rentene kan komme som noen overraskelse på noen som har litt sirkulasjon oppi topplokket?

Nei, men nok om det: fordelene med kortene er mange og spesielt de kortene som kan by på poeng eller rabatter. Mange kort er lagt opp slik at du får cashback når du bruker kortet, mens andre kort er slik at du får avslag på drivstoff. Andre kort igjen fungerer slik at man samler opp poeng, og spesielt de kortene som er tilknyttet forskjellige flyselskaper har slike funksjoner. Disse poengene kan man samle opp og bruke til å bestille flyreiser eller annet.

Poenget mitt er at hvis man bruker kortet på den måten som det faktisk er mulig å bruke det, så kan man faktisk hente store fordeler av det. Da mener jeg ikke at man skal bruke kortet som en hodeløs kylling, men å aktivt bruke det når man handler varer for eksempel. Når man kommer hjem fra handlingen overfører man penger til kredittkortet sporenstreks slik at man ikke blir tatt på senge når regningen kommer og man i tillegg har brukt opp pengene på sin private lønnskonto.

Verre enn dette er det faktisk ikke, og med noen små grep og en bevisst bruk kan man altså skaffe seg store fordeler.

Og galskapen fortsetter

Posted by admin on March 29, 2016
Uncategorized / Comments Off

Verden har offisielt blitt gal, og det er vel liten tvil om at dette går den veien høna sparker… et egyptisk fly har blitt kapret og står nå på Kypros med kapreren, fire utlendinger og besetningen om bord. Han krever visstnok politisk asyl, så det blir vel interessant å se hvor dette ender. Mannen skal også ha med seg en bombe ombord på flyet, så vi får krysse fingrene for at dette ikke ender i en ny tragedie.

Å reise på ferie til utlandet står for meg som stadig mer fjernt, og selv om jeg stadig leser reisetips om bruk av kredittkort og fanden sin oldemor, så kjenner jeg mindre og mindre lyst til å reise noen som helst slags steder. Kanskje legger jeg turen til mine nærområder dette året? Jeg kjenner ikke at jeg har spesielt lyst til å gå rundt og være engstelig, selv om dette kanskje er en overdrivelse fra min side. Hvorfor skal jeg utsette meg selv for akkurat det?

Jeg finner ingen gode svar på akkurat dét, og tror derfor bare at jeg legger utenlandsferien på is for denne gangen. Kanskje leier jeg meg en campingvogn og drar på ferie til Sverige… kanskje ikke det aller mest glamorøse man kan finne på, men i dagens verden er det svært mye som ikke henger på greip lenger. Jeg er lei av terror og elendighet, og jeg mister troen på menneskeheten sakte men sikkert for hver eneste dag som går.

Det er galskap fra ende til annen og det er ingen lysning i sikte så vidt jeg kan se. Pokker heller, man har i stadig større grad rett og slett bare lyst til å melde seg ut av det gode fellesskapet og bygge seg en avsidesliggende hytte på fjellet og rømme dit for godt.

Hva i alle dager skal man ellers gjøre?