Det har i løpet av de siste årene vært mye snakk om gjeldsregisteret som skulle komme i Norge, men så langt har det skjedd svært lite og saken ligger for øyeblikket inne til utredning hos det aktuelle departementet. Det var den rødgrønne regjeringen som for flere år siden bestemte at man skulle ha et offentlig drevet gjeldsregister i Norge, og grunnen til at dette kom var at man så en stor økning i husholdningenes gjeld. Da de blå kom til makten fikk planene en kraftig brems, men det skal sies: forslaget fra de rødgrønne var ikke helt uproblematisk.

De som var mest kritiske til å opprette et slikt register, med alt det måtte medføre, var selvsagt Datatilsynet, og der var man klare på at et slikt register var mer til skade enn til nytte.

Allerede i 2013 var de på banen i så måte og forklarte hva et slikt register ville inneholde, og kort fortalt dreier deg som om opplysninger om usikret gjeld. I en artikkel på sine egne sider sier de at en liten del av befolkningen har skaffet seg en gjeldspost som er større enn hva det klarer å betjene og at enkelte av disse til og med har økt gjelden sin ettersom de ikke har vært nødt til å oppgi størrelsen på gjelden da kreditt ble søkt om. Registeret var ment å være et hjelpemiddel slik at kredittyter enkelt kunne sjekke gjelden til søkeren og sjekke at korrekte tall ble oppgitt. Alt i alt er dette vel og bra, men Datatilsynet landet allikevel på at et slikt register ikke burde opprettes og hadde naturligvis begrunnelser for dette.

Hovedargumentet deres var at et slikt register i beste fall ville hjelpe bare noen få av alle de som ville måtte inngå i et slikt register. Ettersom alle som handler med kredittkort eller avbetaling ++ måtte komme i registeret vil dette gjelde svært mange i forhold til antallet gjeldsofre som finnes i Norge i dag. Kort og godt: ettersom de aller fleste betjener denne typen gjeld uten problemer så mener de altså at et register vil være overflødig og et unødvendig overtramp av personvernet.