Monthly Archives: August 2016

Volvo med dristig visjon

Posted by admin on August 08, 2016
Uncategorized / Comments Off on Volvo med dristig visjon

Alle som ferdes etter norske veier vet at Volvo er en bil man ofte møter og ser i trafikkbildet. Bilen har rett og slett en enorm popularitet her på berget, og det er liten tvil om at svenskene har truffet