Monthly Archives: May 2016

Blir det gjeldsregister eller ikke?

Posted by admin on May 24, 2016
Uncategorized / Comments Off

Det har i løpet av de siste årene vært mye snakk om gjeldsregisteret som skulle komme i Norge, men så langt har det skjedd svært lite og saken ligger for øyeblikket inne til utredning hos det aktuelle departementet. Det var den rødgrønne regjeringen som for flere år siden bestemte at man skulle ha et offentlig drevet gjeldsregister i Norge, og grunnen til at dette kom var at man så en stor økning i husholdningenes gjeld. Da de blå kom til makten fikk planene en kraftig brems, men det skal sies: forslaget fra de rødgrønne var ikke helt uproblematisk.

De som var mest kritiske til å opprette et slikt register, med alt det måtte medføre, var selvsagt Datatilsynet, og der var man klare på at et slikt register var mer til skade enn til nytte.

Allerede i 2013 var de på banen i så måte og forklarte hva et slikt register ville inneholde, og kort fortalt dreier deg som om opplysninger om usikret gjeld. I en artikkel på sine egne sider sier de at en liten del av befolkningen har skaffet seg en gjeldspost som er større enn hva det klarer å betjene og at enkelte av disse til og med har økt gjelden sin ettersom de ikke har vært nødt til å oppgi størrelsen på gjelden da kreditt ble søkt om. Registeret var ment å være et hjelpemiddel slik at kredittyter enkelt kunne sjekke gjelden til søkeren og sjekke at korrekte tall ble oppgitt. Alt i alt er dette vel og bra, men Datatilsynet landet allikevel på at et slikt register ikke burde opprettes og hadde naturligvis begrunnelser for dette.

Hovedargumentet deres var at et slikt register i beste fall ville hjelpe bare noen få av alle de som ville måtte inngå i et slikt register. Ettersom alle som handler med kredittkort eller avbetaling ++ måtte komme i registeret vil dette gjelde svært mange i forhold til antallet gjeldsofre som finnes i Norge i dag. Kort og godt: ettersom de aller fleste betjener denne typen gjeld uten problemer så mener de altså at et register vil være overflødig og et unødvendig overtramp av personvernet.

Nytt om forbrukslån

Posted by admin on May 10, 2016
Uncategorized / Comments Off

I disse krevende tider i det norske arbeidsmarkedet er forbrukerombud Gry Nergård bekymret for at norske arbeidsledige vil ty til forbrukslån for å få endene til å møtes, og på mange måter har hun all grunn til å være bekymret. Det viser seg nemlig at det dukker langt flere slike tilbud opp i de tidene når det er utfordringer i arbeidsmarkedet, og dette er langt i fra tilfeldig.

Et av satsingsområdene til forbrukerombudet i inneværende år er konsekvensene av finansiell usikkerhet, og ombudet varsler at de vil følge nøye med på markedsføringen av smålån og forbrukslån.

– Dette med kredittsjekk blir veldig viktig, siden vi fortsatt ikke har fått på plass noe gjeldsregister. Det kreves også god rådgivning – men spørsmålet er hvor god rådgivningen blir, når reklamen sier at du nærmest kan få lån på minuttet.

Forbrukerombudet har tidligere kommet med et forslag som går på dette som betegnes som aggressiv markedsfring av kreditt, men dette forslaget er fortsett under behandling hos myndighetene. Hun sier at det ikke bare er fokus mot de unge som nå gjelder, men at man også må holde øye med de voksne som har mistet jobben – for trenger man penger trenger man penger.

På spørsmål om voksne ingeniører er bedre rustet til å ‘forsvare’ seg mot forbrukslån sier Nergård følgende:

- Ikke nødvendigvis. Du kommer i en sårbar situasjon når du mister jobben, og har vært vant til å ha en solid økonomi. Det kan bli lett å ty til forbrukslån for å komme over kneika.

Hun minner også på om at perioden som arbeidsledig mange ganger kan bli lengre enn man egentlig hadde forutsett.

Hvis du tenker på å søke om et forbrukslån er det derfor viktig at du vet hva du går til. Å lese velskrevne artikler kan være en god hjelp og husk at all kunnskap er god kunnskap.

Farlig med kreditt i ung alder

Posted by admin on May 02, 2016
Uncategorized / Comments Off

Unge mennesker har høye krav til hvordan de vil ha det rundt seg, og kanskje er mange av dem rett og slett bortskjemte? Det er ikke godt å si men det er svært mange unge som lever veldig godt når de bor hjemme hos mor og far og holdningene de lærer hjemme er noe som de drar med seg inn i voksenlivet, og for mange kan dette bli en meget dyrekjøpt erfaring.

Når man er ung så har man ikke nødvendigvis den aller beste forståelsen for dette med penger, og kanskje spesielt gjelder dette for lån. Et beløp på 2-3000 kroner blir jo sett på som ganske lavt, men det er akkurat her man skal passe seg. Har man ikke disse pengene så har man ikke disse pengene, og er det da smart å låne dem? Nei, det er ikke det og som ung skal man lære seg én regel, og det er å ikke betale på avdrag for forbruksmateriell. Biler og slike ting blir noe helt annet, men man skal altså ikke kjøpe seg en flott TV på avdrag når man er ung. Det er en skummel vei å gå, og man kan fort sette seg selv i en svært vanskelig situasjon hvis man ikke tenker seg om.

Det finnes eksempel på russ som har feiret russetiden og brukt kreditt, og i en av historiene endte en gjeld på 3000 kroner opp med sak hos namsmannen og en gjeld om hadde økt til 8.000 kroner som følge av høye renter, omkostninger og mer til.

Problemet er ikke nødvendigvis pengebeløpet men alt det andre som følger med. Man kan få nedsatt kredittverdighet og betalingsanmerkninger og slike ting gjør at man ikke engang får tegnet så mye som et abonnement til en mobiltelefon!

Havner man i gjeldskrisa er det derfor viktig å gjøre opp for seg så raskt som overhodet mulig, og da kan det være smart å lese seg litt opp på hvordan dette skal gjøres best mulig.