Monthly Archives: November 2015

Mange måter å spare penger på

Posted by admin on November 04, 2015
Uncategorized / Comments Off on Mange måter å spare penger på

I en families husholdning er det mange måter man kan spare penger på, og som vi har sagt mange ganger tidligere handler det kort og godt om å være bevisste på hva pengene går til – 24 timer i døgnet. …