Monthly Archives: June 2015

Drømmen om å bo utenlands

Posted by admin on June 29, 2015
Uncategorized / Comments Off

Har du et ønske om å utfordre deg selv eller rett og slett oppleve nye impulser og kanskje lære et nytt språk? Har du vurdert å flytte utenlands for en periode? Dette er det mange nordmenn som gjør, og det er utvilsomt mange som får det så fint at de blir værende på permanent basis!

Årsakene til at vi reiser ut er forskjellige fra person til person, men det er nok utvilsomt mange som går med et ønske om å oppleve varmere strøk. Det er jo faktisk slik at vi har det ganske så kaldt gjennom året, og spesielt utsatt for kulden er jo de som bor nordpå. Mange hadde nok akseptert dette dersom de hadde vært garantert godt være på sommeren, men nord i landet er man jo dessverre ikke det. Derfor er det mange som søker om boliglån for å investere i utlandet, og det trenger ikke være noe verre enn at man investerer i en leilighet. I Thailand får man for eksempel svært mye for pengene, og der har man i tillegg ikke lov til å eie eiendom som utlending – men leilighet går fint!

Tanken om å kunne reise til varmere strøk på vinterhalvåret er unektelig fristende for noen enhver, og har man muligheten til å det så hvorfor ikke slå til! Hvis man er ekstra smart kan man leie ut leiligheten deler av året slik at man får litt inntekter på investeringen også. Man kan alliere seg med en lokal person som tar vare på leiligheten mens man er borte, og da har man en god løsning.

Å investere i bolig er bestandig klokt og hvis man ellers har økonomi til det så er jo dette veldig smart. I tillegg har man muligheten til å tilbringe alderdommen i strøk som er litt varmere og langt mer behagelig enn det iskalde nord.

Lånemarkedets tilbud

Posted by admin on June 23, 2015
Uncategorized / Comments Off

Norges Bank har nettopp satt styringsrenten ned og nå lurer man på hvordan lånemarkedet og boligprisene vil utvikle seg videre i løpet av året. Det er naturligvis vanskelig å si, men at rentene settes ned vil i utgangspunktet legge til rette for lavere boliglånsrenter, og dette igjen vil sørge for høyere boligpriser.

Nå har skal imidlertid myndighetene forsøke å stagge veksten i boligprisen og ett av tiltakene er å legge tilrette for raskere og billigere bygging av boliger, og det er liten tvil om at et økt boligtilbud vil ha innvirkning på prisene. Spørsmålet er imidlertid om dette nå er for lite for sent og om man rekker å gjennomføre tiltakene før en eventuell boligboble smeller.

Nordmenn låner som aldri før, og forbruket vårt er fortsatt høyt. Det dukker opp nye formidlere av forbrukslån og boliglån, og med de stadig lavere boliglånsrentene er det ingen tvil om at boligprisene vil fortsette å stige. Dette vil de nærmeste månedene imidlertid gi et tydelig svar på, men man skjønner jo godt at Norges Bank på en måte befinner seg mellom barken og veden. Man ønsker å stimulere norsk økonomi, men samtidig ønsker man ikke at de norske husholdningene skal få enda mer igjen – og da må man heller se på politiske løsninger på boligproblematikken.

Økonomi er svært sammensatt og når man endrer på en ting får dette konsekvenser for en annen. Nedgangen i oljesektoren fører til økt arbeidsledighet. Økt arbeidsledighet fører til at folk blir mer forsiktige med pengebruken. Mer forsiktig pengebruk fører til at næringslivet som helhet vil slite. Et næringsliv som sliter vil føre til økte oppsigelser- Ytterligere arbeidsledighet fører til enda mindre penger i sirkulasjon, og dermed har man en ond sirkel gående.

Dette er ingen enkel sak å komme seg ut av og man må jobbe bredt på flere fronter samtidig for å løse den gryende krisen som venter. Får vi nå plutselig et markant løft i rentene, la oss si om 3-5 år, så er det nok mange med svært høye boliglån som vil slite med å betjene sine forpliktelser.

Det står et stort spørsmålstegn heftet ved utviklingen i den norske økonomien de neste 5 årene og det blir spennende å se på hvordan man løser de utfordringene som venter i horisonten. Klarer man å være tidlig nok ute med å treffe passende og riktige tiltak eller vil vi gå inn i en stor og dyp bølgedal i norsk økonomi? Èn ting synes i alle fall å være sikkert: de gyldne tidene Norge har gått gjennom ser ugjendrivelig ut til å være over.

Bare fremtiden vil vise hvor vi vil stå om noen få år. I mellomtiden er det viktig for norske husholdninger å benytte de lave rentene til ikke å få mer gjeld, men til å betale ned lånene vi har.

Ungdomsforsikring på bil

Posted by admin on June 08, 2015
Uncategorized / Comments Off

En av de første store investeringene man gjør som ung voksen er å kjøpe sin første bil, og det er ingen tvil om at dette er et stort øyeblikk for mange. Men når det er sagt så følger det jo en del kostnader med dette, og en av de største i så måte er forsikringen. Det er imidlertid mulig å gjøre dette på en slik måte at det ikke ruinerer deg.

Å finne en billig forsikring for en ung sjåfør er ingen lett oppgave, og det føles unektelig slik at selskapene vegrer seg mot å gi gode tilbud – spesielt hvis det er kraftige biler det er snakk om. Hvis man er under 24 år sier statistikken nemlig at det er 30% større sjanse for å få en skade på bilen enn for andre sjåfører, og dette resulterer i dyrere forsikring.

Kort fortalt gjelder det derfor å være smart når man kjøper bil, og da handler det naturligvis om motorstørrelse. Andre faktorer som biltetthet, infrastruktur og klima spiller også inn, samt kommunal skadehistorikk spiller også inn på prisnivået på forskringen. Finnes det mange biler der du bor samtidig som det er glatt vinterstid vil derfor forsikringen bli dyrere ettersom ulykkesrisikoen er større.

Det er også viktig å se på verdien på bilen. Mye motor = dyr bil, og da må man gjerne ha kasko. Har du derimot en lav verdi på bilen din vil kasko som regel være unødvendig ettersom innbetalingene hvert år utgjør en stor del av bilens verdi. Det kan derfor være smart å droppe kaskoen og heller investere i en ny bil hvis man skulle være uheldig. Det kan være vanskelig å vurdere om man burde ha kasko eller delskasko, men det er nesten noe man er nødt til å se nærmere på.

Ansvarsforsikring er obligatorisk og skal dekke skader du måtte påføre andre menneskers kjøretøy, mens kaskoen dekker skader på din egen bil.

Det er unektelig slik at det er mange som bor hjemme i ganske mange år og som derfor bruker foreldrenes bil. Kjører man skadefritt er det derfor foreldrene som nyter godt av det og ikke den unge – og det er jo naturligvis uheldig. Har du vært flink å holde bilen på veien og skadefri er det dumt å ikke nyte godt av det i form av økt bonus. Å starte med 20% bonus etter flere års skadefri kjøring er rett og slett uklokt.

Det er derfor slik at mange forsikringsselskaper har egne ungdomsbonuser som du kan nyte godt av når du kjører foreldrene bil. Skadefri kjøring kan gi deg 10% økning i bonus hver år. Bonus er noe man opparbeider seg når man kjører skadefritt, og den fungerer slik at for hvert år som du ikke bruker forsikringen så rykker du opp et trinn på den såkalte bonusstigen. Maksimal bonus er 75%.