Eksplosjon i spareavtaler

Norske kunder flykter nå i langt større grad fra bankene når det gjelder sparing, og ettersom man nå mister kjøpekraft ved å oppbevare penger i banken er kanskje ikke dette så rart. Faktum er at vi nå begynner å få …