Monthly Archives: November 2014

Er det et poeng med fastrenter?

Posted by admin on November 27, 2014
Uncategorized / Comments Off

Dette er et spørsmål som svært mange stiller seg nå om dagen, og vi opplever til stadighet at bankene setter disse rentene lavere og lavere hele tiden. Er det da et poeng å slå til på et godt tilbud, eller bør man ha is i magen?

Det er naturligvis et komplekst spørsmål og det er heller ikke lett å gi et svar på dette. I en debattsone fant jeg et innlegg som ‘debatterte’ litt rundt dette temaet, og det var interessant lesning. Der kom det frem at at det i all hovedsak er tre forskjellige faktorer som er spesielt viktig når man skal vurdere om man skal skaffe seg fastrente på lånet eller ikke:

1. Er jobben din sikker?
2. Trives du i jobben din?
3. Hvordan er bobehovet ditt i fremtiden?

Disse tre elementene er altså det som skal stå i sentrum når du skal gjøre denne vurderingen og det kan nok se ut til at hvis det er usikkerhetsmomenter omkring noen av disse punktene så vil det være fornuftig å binde renten. Har man en trygg jobb som man trives i samt at man ikke har ålaner om å flytte, så vil flytende rente fungere godt.

Det er altså faktorer som dette som er det viktigste og ikke nødvendigvis hvor mye man tjener på å binde renten som er viktigst. Man kan derfor si at fastrentetilbudet kan være en kjærkommen livbøye for de husholdningene som kanskje har strukket lånestrekken i overkant langt, og at usikkerhet rundt fremtiden både når det gjelder bosted og arbeid vil spille inn.

Når det er sagt: hvis man har fastrente på lånet kan dette skape problemer om man ønsker å refinansiere, og spesielt gjelder dette hvis man ønsker å skaffe seg ny bolig. Tenk derfor nøye gjennom din totale situasjon før du begir deg ut på noe slikt, og ta gjerne en samtale med en kundebehandler i banken din.

Når det gjelder tidspunktet for å binde renten – når er det gunstigst. Vi har i allefall lært én ting: det er en grunn til at bankene nå setter ned fastrentene, tror du ikke? Det kan være en indikasjon på at rentene vil holde seg lave en god stund fremover.

Mange fordeler med kredittkort

Posted by admin on November 14, 2014
Uncategorized / Comments Off

Det er mange fordeler forbundet med det å eie et kredittkort og man skal være klar over at det å bruke et slikt kort ikke er så ille som det mediene mer eller mindre fremstiller at det er.

Nå er det ikke først og fremst de forskjellige rabattprogrammene det er snakk om, men heller ting som sikkerhet og praktisk bruk som gjelder.

Først og fremst ønsker vi å trekke frem den store sikkerheten det er å bruke kortet ved kjøp av varer over nett samt når man er på reiser i utlandet. Hvis du skulle havne i en situasjon hvor du ikke får varene du har betalt for eller at en butikk du handler i på ferie svindler deg og belaster kortet ditt flere ganger, vil kredittkortet være en livbøye for deg.

Dette kan du lese mer om i denne artikkelen.

Hvis ting som dette inntreffer vil kredittkortselskapet dekke dine ekstra utgifter og du trenger derfor ikke å tenke mer på det.

En annen fordel med kortet er jo naturligvis at det er et rentefritt lån og i det ligger det at om man bruker kredittkortet har man alt fra 30-50 dager på seg til å betale tilbake det man har brukt, og hvis man gjør det er lånet av penger helt gratis. Denne perioden kalles for den rentefrie periode og alle kredittkort har en slik. Hvis man venter med å betale til denne perioden er over vil man måtte betale renter av det man har brukt og det vil over tid bli kostbart.

Hvis du også er ute å reiser mye i forbindelse med arbeid vil bruken av kredittkort være greit for å holde oversikten over kostnadene dine. Dette vil være en fordel for både arbeidsgiveren din og deg ettersom du da får en spesifisert faktura som jobben din kan forholde seg til.

I tillegg til dette finnes det også andre fordeler som er positive, så man kan derfor konkludere med at det å eie et kredittkort i mange situasjoner er svært fordelaktig.

Les mer om kredittkort her.

Hvorfor er forbrukslånet dyrere enn andre lån

Posted by admin on November 03, 2014
Uncategorized / Comments Off

Forbrukslånet er et interessant økonomisk fenomen som de aller fleste av oss en eller annen gang i livet har vært borti. Noen tar opp slike lån for å refinansiere dyrere gjeld, mens andre har behov for litt ekstra penger, men hvorfor er disse lånene dyrere en vanlig lån i banken?

Det er egentlig ikke så vanskelig og stikkordet her er sikkerhet – eller mangel på det, for å si det sånn. Når en bank låner ut penger ønsker den naturligvis å ha en sikkerhet for pengene som lånes ut, og når man for eksempel tar opp et boliglån må man stille sikkerhet i huset. Det innebærer at banken har muligheten til å selge huset du har kjøpt hvis du ikke gjør opp for deg. Slik sikkerhet finner man ikke i forbrukslån og dette igjen betyr at bankene løper en større risiko når de låner ut penger til deg. Det eneste de da har å ta utgangspunkt i kredittsjekken de gjennomfører, og på bakgrunn av dette vil de komme med et tilbud til deg. Hvorfor ønsker bankene å operere med en slik risiko da, spør du deg kanskje? Jo, det er naturligvis fordi de tjener gode penger på det – verken mer eller mindre.

Høye renter gir gode inntekter og det er naturligvis derfor at de tilbyr slike lån. Etterspørselen etter forbrukslån er også stor og det finnes et bredt utvalg av tilbud som man kan benytte seg av. Hvorfor etterspørselen er så stor etter disse lånene finnes det naturligvis flere årsaker til men det er nok noen som stikker seg spesielt ut i så måte.

Har du et raskt behov for penger er forbrukslånet helt og holdent uovertruffent ettersom du kan ha pengene på kontoen din den samme dagen som du søker eller dagen etterpå. Dette kan være gull verdt i de tilfeller hvor du f.eks. trenger penger raskt til for eksempel å slå til på en ferie eller noe annet du ønsker deg. I tillegg så er ikke rentene så avskrekkende høye at man ikke klarer å betale ned det man har lånt hvis man har en økonomi som er greit.

I tillegg kan man bruke pengene til det man vil og banken vil heller aldri stile deg noen form for spørsmål angående bruken av disse. Lånet er også populært til refinansiering av dyr gjeld, som for eksempel smålån eller kredittkortgjeld. Utvalget er som sagt stort og ved å gjøre et godt forarbeid kan man skaffe seg et lån som slett ikke er så aller verst når det kommer til rentenivå, men husk at det bestandig er du og ingen andre som er ansvarlige for gjelden du setter deg i.

Har du en frynsete økonomi har du heller ingen grunn til å gjøre situasjonen enda verre med å sette deg i dyr gjeld – husk at det kan være dyrt å være fattig!

Du har i alle fall fått et lite innblikk i hvorfor forbrukslånet har en høyere rente enn alminnelige lån og hvilke mekanismer som ligger bak dette. Det er egentlig helt logisk og ikke spesielt komplisert – det handler bare om å se hva som ligger bakom.