Monthly Archives: October 2014

Vanskelig å velge

Posted by admin on October 24, 2014
Uncategorized / Comments Off

Forbrukslånet står sterkere enn noen gang i Norge, og til tross for at vi har rekordmye i slike lån blir misligholdet lavere.

Dette lånet er en fantastisk anvendelig kilde til penger, og når vi vet at behandlingstiden er rask og at pengene kan brukes til det man vil er det ikke så rart at det er et populært produkt.

Utvalget av lån som tilbys fra de forskjellige aktørene i dette markedet er imidlertid nokså stort og det kan faktisk være vanskelig å finne frem til det rette lånet hvis man ikke helt vet hva man skal gjøre. Det kan derfor være greit å benytte seg av nettsider som har spesialisert seg på å formidle slike lån, for her vil man ofte finne flere lån presentert med både svakheter og styrker, samt at tallene ofte er satt opp slik at de lett lar seg sammenligne. Dette er imidlertid ikke alt man kan gå etter ettersom hver bank vurderer hver søknad individuelt, og det vil derfor være mange forskjellige faktorer som spiller inn på hvor godt tilbud du kan motta.

fortvilet foran datamaskin

Din inntekt, alder og betalingshistorikk vil gi utslag på den obligatoriske kredittsjekken og på bakgrunn av denne vil bankene gi deg ditt tilbud. Når er det også slik at hver bank bruker forskjellige metoder og vurderinger, og de vil naturligvis vektlegge de forskjellige elementene ulikt, slik at tilbudene vil bli forskjellige.

Det som da er viktig er at man sender inn en søknad til flere forskjellige banker slik at man på best mulig måte kan fastslå om tilbudet man får er godt eller mindre bra. Det handler i bunn og grunn om konkurranse også for bankene, og det er ingen grunn til at du som lånekunde må ta til takke med et lån som er dyrere enn det trenger å være. Å sende inn 4-5 søknader vil derfor være det aller beste, slik at du får et godt innblikk i markedet og hva det kan tilby deg. En søknad er langt i fra bindende, og du star naturligvis fritt til å avslå ethvert tilbud.

Problemet med dette er imidlertid at det kan være tidkrevende å gjennomføre, og i dag finnes det flere aktører som tilbyr seg å gjøre denne jobben for deg. Dette er såkalte finansagenter som har laget et oppsett hvor du som kunde kan fylle ut én søknad på deres sider som igjen formidler denne søknaden videre til flere andre banker. Dette fører til at du sparer deg for både jobb og potensielt mye penger, ettersom bankene i langt større grad må konkurrere om deg som kunde. Du kan i ro og mak vente på det som kommer og plukke det tilbudet som passer best for deg.

Prosessen med å finne det billigste lånet blir derfor kraftig forenklet og du sparer altså som sagt både tid, penger og arbeid. La noen andre gjøre jobben for det – det koster ingenting ekstra uansett.

Tror på Apple i kveld

Posted by admin on October 20, 2014
Uncategorized / Comments Off

Apple skal i kveld fremlegge sine kvartalstall og Henrik Sommerfelt i CMC Markets i Norge forventer at det er gode nyheter som kommer fra den amerikanske giganten.

Han forteller i Hegnar.no at ledelsen i selskapet må innfr på flere områder og at det rett og slett vil være en make og break for aksjekursen til den velkjente teknologigiganten.

Videre kommer det frem at aksjen har hatt en jevn stigning i løpet av året, men at den allikevel ikke har vært 100% immun mot det som har skjedd i aksjemarkedet to to foregående månedene. Den nylanserte iPhone 6 og iPad Air 2 og betalingsløsningen Apple Pay, har faktisk heller ikke hjulpet aksjen opp nevneverdig ettersom de høye forventningene allerede har vært priset inn i aksjen.

Det er imidlertid på tre områder man forventer at Apple skal levere gode nyhete, og den første av disse er høyere inntjening. Det ligger en forventning om at det skal komme inntekter på 39,9 milliarder dollar dette kvartalet, noe som er over 2 milliarder opp fra samme kvartal i 2013. Det er også ventet at aksjen skal levere et resultat på 1,30 doller mot 1,18 i fjor.

Det er tre nøkkelområder der investorene forventer at Apple leverer gode nyheter mandag kveld:

Det andre punktet gjelder tilbakekjøp av egne aksjer, og dette bunner i at investoren Carl Icahn mener at aksjen er kraftig underpriset, og at selskapet derfor bør kjøpe tilbake egne aksjer. Et slikt grep vil komme de resterende aksjærene til gode, og han ber også at øvrige investoerer presser på for å få til et tilbakekjøp.

Den siste er konkurransebildet, og her har Samsung allerede snakket om at det er økt trykk fra de mindre konkurrentene, noe som innebærer økt forbruk av midler til markedsføring og kampanjer. Investorene i Apple vil derfor lytte spent til om man også her merker et slikt trykk.

I tillegg til disse faktorene er det også slik at dollaren har gått kraftig opp og dette har innvirkning på resultatene når man skal veksle inn inntekter fra land utenom USA. Hvor stor påvirkning dette har i det tredje kvartalet blir derfor interessant å se.

Skatt på kundeutbytte

Posted by admin on October 14, 2014
Uncategorized / Comments Off

Som mange vet er det ikke bare den vanlige lønnen man skatter av her til lands, og også andre økonomiske fordeler skal det skattes av – deriblant kundeutbytte via butikker, forsikringsselskapet og så videre.

Gjensidige er blant selskapene som deler ut kundeutbytte og i år fikk over 800.000 nordmenn utbetalt utbytte derfra. Vi har den siste tiden sett at de annonserer for sitt utbytteprogram flere steder, og også hvordan man kan beregne sitt utbytte. Reklamene sier imidlertid ikke noe om at utbyttet skattelegges, og selskapet mener det er vanlig på oppgi inntekter som f.eks. utbytte som bruttobeløp. Selskapet mener at kundene er godt kjent med at utbyttet beskattes, men de er mer usikre på om dette er allment kjent blant dem som ikke er kunder av selskapet.

Gjensidige vurderer nå å presisere dette neste gang, og det er slik at du skatter 27% av utbyttet ditt. Gjensidige opplyser at beløpet kommer med i selvangivelsen automatisk. Hvis du velger å gi bort utbytet til Gjensidigestiftelsens gavetildeling vil du faktisk få skattefradrag for utbyttet ditt, men kravet er da at beløpet er høyere enn 500 kroner.

Husk også at du må skatte om du får noe hos din arbeidsgiver som regnes som en fordel, og dette kan for eksempel være bonuspoeng på flyreiser fra jobben som du igjen bruker privat. Også gaver fra arbeidgiveren er i utgangspunktet skattepliktig, men her er det flere unntak. I forbindelse med bursdager og liknende hvor gaven ikke overstiger et visst beløp behøver man ikke å skatte.