Monthly Archives: September 2014

Ingeniørene henger etter

Posted by admin on September 29, 2014
Uncategorized / Comments Off

Lønnstilleggene for ingeniører har hatt en betydelig nedgang og yrkesgruppen seiler nå faktisk opp som de store lønnstaperne i følge Norsk Industri.

Per Starheim som er HR-sjef for oljeleverandørbedriften Aibel i Stavanger sier at det har vært en markant nedgang i lønnstilleggene og at det gjelder både for sivilingeniører og ingeniører. I fjor hadde disse gruppene et hopp i lønnen på 3,65%, mens sivilingenørene i år har fått 2,1% og ingeniørene har mottatt 2,0% ekstra. I årets oppgjør viser det seg av disse to yrkesgruppene har fått et gjennomsnittlig lønnstillegg på 2,55% etter årets oppgjør, og dette er da ca ett prosenpoeng lavere enn hva man fikk ifjor.

Fjern kredittkortgjelden kjapt

Posted by admin on September 08, 2014
Uncategorized / Comments Off

Har du kostbar kredittkortgjeld som sliter på økonomien din, kan det lønne seg å ta et kjapt og enkelt økonomisk grep som vil gjøre underverker for hverdagen din.

Å ha kostbar kredittkortgjeld kan være utrolig frustrerende og spesielt hvis man kun er i stand til å innbetale minstebeløpet på hver faktura. Det som da skjer er at man vil betale og betale og praktisk talt aldri helt bli ferdig med denne gjelden. Det er derfor om å gjøre å bli kvitt den så fort som mulig, og hvis man har sjansen til det vil en refinansiering være veien å gå!

Å refinansiere er kort og godt å ta opp et lån for å betale ned gammel gjeld. Forutsetningen for at dette skal lønne seg er selvsagt at betingelsene på det nye lånet er bedre enn på det gamle, og det betyr i praksis at det må ha lavere rente. Kredittkortgjeld er i praksis et lån, og ved å ta opp et annet lån som er billigere, kan du fjerne denne gjelden og heller konsentrere deg om det nye lånet som vil være billigere for deg.

Det er mange måter å kvitte seg med en slik gjeld på, men en populær og rask måte å gjøre dette på vil være ved å ta opp et forbrukslån. Når du søker kan du enkelt be banken om å innfri kredittkortgjelden for deg slik at du slipper å få disse pengene inn på kontoen. Du søker enkelt og greit bare på det beløpet du har behov for samt at du ønsker å bruke lånet til å betale ned allen gjeld eller refinansiere – litt avhengig av hvilken bank man søker hos.

Ved å gjøre dette vil banken du låner penger hos betale ned din gjeld med ditt nye lån, og du kan derfor bare begynne å betale ned på det nye forbrukslånet ditt. Dette vil ha lavere rente og du vil dermed kunne konsentrere deg om å bli ferdig med nedbetalingen samtidig som du har spart penger.

10 års fastrente på under 4%

Posted by admin on September 08, 2014
Uncategorized / Comments Off

Fastrentetilbudene fortsetter å stupe og nå er det mulig å få et tilbud på under 4% for å binde lånet i 10 år – det er rekord!

Under 4%

Det er Danske Bank som nå har slått på stortromma og som har skrudd ned fastrentene ytterligere, og så lavt har man aldri gått tidligere. Vi snakket om fastrenter på forsiden, og det kan du lese her.

Banken har altså presentert en rente som ligger på det laveste som de noen gang har kunnet tilby sine kunder, og for å binde renten nå får du følgende tilbud:
* 3 års bindingstid: nominell rente / effektiv rente – 3,25% / 3,35%
* 5 års bindingstid: nominell rente / effektiv rente – 3,45% / 3,56%
* 10 års bindingstid: nominell rente / effektiv rente – 3,95% / 4,08%

Banken hevder at de med dette tilbudet har markedets beste rente, og det kommer fra konserndirektør Øyvind Hurlen i Personal Banking i Danske Bank. Når den faste renten er lavere enn bankens flytende rente vil man ofteste sett få et stort trykk av lånekunder som ønsker å binde lånerenten for en gitt periode, men banken er imidlertid forsiktig med å anbefale et slikt økonomisk grep til alle. Motivet for en binding av fastrenten bør være å få fortutsigbare renteutgifter og at du dermed får en hverdag som er økonomisk oversiktlig og trygg. Man kan velge å binde renten på hele eller deler av lånet hvis man ønsker det.

Husk at når bankene tilbyr en så lav rente som dette kan det tyde på at man forventer et lavt rentenivå i lang tid fremover – noe annet ville naturligvis ført til at banken ville tape penger. Tenk deg derfor nøye om før du går til et slikt grep, og gjør det kun hvis du frykter for økonomien din ved en renteøkning.

Husk uføreforsikringen når du skifter jobb

Posted by admin on September 08, 2014
Uncategorized / Comments Off

Har du tenkt å bytte jobb? Da er det viktig at du husker på uføreforsikringen!

Hvis du tenker å slutte i jobben din kan det bli en kostbar affære hvis du glemmer uføreforsikringen din.

I dag er det faktisk slik at halvparten av alle de arbeidstakerne som jobber i privat sektor har uførepensjon gjennom arbeidsgiveren sin, og i tillegg til dette har absolutt alle i offentlig sektor en uførepensjon som en del av sin ansettelsesavtale. I Finansavisen kommer det frem at det er mange som glemmer forsikringene sine når de bytter jobb og at det er mange feller som ligger og venter på den enkelte da. Hvis man har en forsikring som er god gjennom den jobben man forlater samtidig som man har hatt utfordringer med helsen, så kan det være en fordel å forlenge forsikringen. Dette er et tilbud som alle ansatte skal få når man slutter. Tilbudet er spesielt viktig i de tilfeller hvor man har måttet slutte i jobben på grunn av alvorlig sykdom.

I artikkelen uttaler advokat Tom Sørum at det er nokså paradoksalt at alle kun snakker om pensjon, som om det er det aller viktigste i livet. Han tror at det sikre seg om uførhet vil være meget viktig for mange mennesker.